USA produserer noen av de beste ingeniørtalentene i verden, og ingeniører som er utdannet innen de mest etterspurte feltene, kan være blant de høyeste lønnene til alle studenter i landet. For noen av de best betalende ingeniørjobbene vil noen arbeidsgivere kreve en mastergrad eller noen ganger en doktorgrad, selv om en bachelorgrad er standard ingeniørkvalifikasjon. I tillegg må alle ingeniører, i hvilken som helst disiplin, vanligvis bestå en lisenseksamen hvis de tilbyr tjenester direkte til publikum.
I stedet for å kaste eller lagre den ubrukelige gjenstanden, er det en veldig enkel måte å redde den voksen og gjøre den til et helt nytt lys for fremtidig brenning.