I løpet av det neste tiåret kan vi forvente at mer enn tre av ti nye arbeidsplasser som skapes i amerikansk økonomi vil være innen helse- og sosialhjelp eller offentlige og private utdanningssektorer. Økende etterspørsel etter helsehjelp og sosialhjelp på grunn av en aldrende befolkning og lengre levealder vil drive sysselsettingsvekst. Etter hvert som flere og flere kvinner kommer inn og forblir i arbeidsstyrken, forventes etterspørselen etter barnehagetjenester å vokse. Stigende studentoppmeldinger på alle utdanningsnivåer vil skape etterspørsel etter utdanningstjenester; pågående yrkesrelatert utdanning, spesielt gjennom elektroniske universiteter, vil i økende grad bidra til denne veksten.


Her er noen av de raskest voksende jobbene innen utdanning og sosiale tjenester. De seks jobbene som er nevnt, forventer alle vekstrater mellom 22 prosent og 51 prosent - alle ansett som mye raskere enn gjennomsnittlig vekst av Bureau of Labor Statistics.

Arbeidsplasser Vekst %
Personlig og hjemmepleier femti%
Sosial og menneskelig assistent 3. 4%
Etterskolelærer 2. 3%
Helsepedagog 22%
Instruksjonskoordinator 22%
Sosialarbeider 22%

Du finner mer fullstendig informasjon om disse jobbene og alle vekstjobbene i denne sektoren påbls.org.

Gastromium vil vite: Hva er din drømmekarriere innen utdannings- og sosiale tjenester? Del med oss ​​i kommentarfeltet.